Tolkebruger

Tolkebruger hos DNTM

For at søge om tolk hos DNTM, skal du være registreret i vores database.
Kontakt os på:
Sikker mail: dntm@dntm.dk
Tlf: 7463 3686
Sms: 2591 8888
Oplys:
Cpr-nr. og navn
Hørehandicap
Tolketype
Hvordan vi kommer i kontakt med dig: Mail eller sms

Det er nemmest for dig at bruge kontaktformularen ovenfor.

Du kan søge om tolk til sociale aktiviteter, der ikke dækkes af anden myndighed. Se, hvad du kan få tolk til i emneoversigten.
Der bevilges tidsubegrænset tolkning til de fleste aktiviteter. Herudover er der puljer, og lidt skal du bruge din timebank til. Se mere om tidsubegrænset tolkning, puljer og timebank her på vores hjemmeside.

Er du i tvivl om, hvem der skal betale din tolkning, kan du kontakte os. Send din ansøgning i god tid før din tolkning.

Dine oplysninger

Læs her om de oplysninger, Tolkemyndigheden (DNTM) har om dig som tolkebruger.

Hvad kan jeg få tolk til?

Læs hvad du kan få tolkebistand til.