Kompetencekrav - skrivetolk

Her kan du læse om kompetencekravene til skrivetolke.

Tolkeleverandørerne må p.t. anvende følgende tolke til skrivetolkeopgaver:

  • Skrivetolke, som har gennemgået den 1-årige MHS- og skrivetolkeuddannelse, der var godkendt af Undervisningsministeriet.

  • Tolkeuddannede tegnsprogs- og skrivetolke fra 2013 og senere.

  • Ikke-uddannede skrivetolke, der har gennemført UCC´s opkvalificeringskursus for ikke-uddannede skrivetolke, og som var aktive i erhvervet før 31. december 2014.

  • Ikke-uddannede skrivetolke, der var aktive i erhvervet før 31. december 2014, og som har været tolk minimum 100 timer årligt i 2012, 2013 og 2014 samt i de seneste tre år.

  • Ikke-uddannede skrivetolke, der har tolket i minimum 100 timer årligt de seneste tre år, og som har gennemført og bestået minimum tre kurser ved Københavns Professionshøjskole eller tilsvarende uddannelsesinstitution. De konkrete kurser er følgende:
  1. Tolkemodul 1 (gennemføres generelt forårssemestre). Modulet er på 5 ECTS og gennemføres over en forholdsvis kort tidsperiode, indeholder som godkendelseselement bl.a. en skrivetest på blindskrift 250 anslag. 
  2. Professionsmodul 3 (gennemføres efterårssemestre). Modulet er på 10 ECTS point.
  3. Kompetencemålsprøven i skrivetolkning (Afvikles generelt i december måned).

Priser for deltagelse under åben uddannelse kan ses her. Kontakt Københavns Professionshøjskole for yderligere oplysninger om kurserne.