Geografisk tillæg til ikke-brofaste øer

Læs her reglerne for geografisk tillæg.

Når en tolkning foregår på en ø uden fast broforbindelse, er der ekstra udgifter forbundet hermed. Det kan dels være prisen på færge eller fly, samt ekstra transporttid.

Der er i dag ingen automatik i de geografiske tillæg, Tolkemyndigheden afregner de konkrete ekstra transport udgifter, der er forbundet med nødvendig transport til den pågældende ø.

De udgifter Tolkemyndigheden refunderer er transportudgifter til øen. Det kan være fly eller færge, og i forhold til Bornholm også Øresundsbroen, såfremt man kører i egen bil.
Selve transporttiden refunderes med kr. 320,- pr. time - uden yderligere tillæg. Transporttiden regnes fra færge/flyturen begynder, og er der krav om en ”senest mødetid” før afgang, regnes denne også med i transport tiden.

Kører du i egen bil til Bornholm kan rejsetid refunderes fra midt på Øresundsbroen og til du ankommer med færgen til Rønne (og retur).

Transport rundt på øen regnes ikke med i transporttiden.

Er der behov for en overnatning – det kan enten være fordi der er tolkninger to eller flere dage i træk, eller fordi tolkningen begynder så tidligt / sent på dagen, at det ikke er muligt at ankomme samme dag – kan udgifter til overnatning refunderes, men de skal holde sig indenfor Statens takster.

Leverandører kan påtage sig tolkeopgaven, og ved den månelige fakturering medtage transport og evt. opholdsudgift på fakturaen på særskilt fakturalinje. Husk at vedhæfte dokumentation for udgifterne. Forudgående godkendelse af geografisk tillæg er således ikke nødvendig.