Zoneinddeling

Tolkning for hørehæmmede afregnes efter zoner. Hovedprincippet er, at København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg er zone 1 i en radius på 25 km, herefter er det zone 2 ud til ca 75 km, og længere ude zone 3.

Se liste over postnumre i forhold til zoneinddelingen

På dette interaktive kort ses zoneopdelingen i farver

Hold musen over et postdistrikt, og få information om, hvilken zone distriktet tilhører.