Puljer

Læs her om puljer, der også kaldes bevillingsbegrænset tolkning.

Puljerne hedder også bevillingsbegrænset tolkning. Det er aktiviteter, der ellers ville være tolkning fra timebanken, men nu bevilges som om det var tidsubegrænset tolkning. I hver pulje er der kun er et bestemt beløb om året. Hvis pengene bliver brugt, kan man ikke få tolkning fra puljen resten af året. 

Større private fester

Tolk til private fester fx barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage, svendegilde o.lign. Puljen dækker IKKE almindeligt samvær med familie og venner, fx almindelig fødselsdags-komsammen, påskefrokost, julefrokost osv. Det er kun private fester, der kan bevilges fra puljen. Fx kan en forenings jubilæum eller en fest i fodboldklubben ikke bevilges.

Mindesamvær ved begravelser

Tolk til mindesamvær efter en begravelse (gravøl, begravelseskaffe osv.)

Private sundhedstilbud

Tolk til private sundhedstilbud, fx fødselsforberedelse, fysioterapi, diætist, ultralydsscanning o.lign.

Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætsstævner i udlandet

Det er kun i disse to tilfælde, hvor tolkning kan tages med til udlandet. Man skal være aktiv deltager. Tilskuere kan ikke søge om tolk.

Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson

Tolk til fritidsaktiviteter i en sæson. Fritidsaktivitet skal være mere end én gang. Fx dans, rideundervisning o.lign.

Tolkning under ledsagelse af døvblind

Tolk til døvblinde, som har brug for tolkning under ledsagelse til og fra aktiviteter fx at spørge om vej, købe biletter o.lign. Der skal altid være bevilget tolkning til aktiviteten.

Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn

Tolk til fx børnefødselsdag for kammerater, når man skal i skolen for at høre sit barn fremlægge elevarbejde eller opføre teater, når man vil med til barnets fritidsaktivitet for at se på og snakke med andre forældre, eller hvis man måske vil i cirkus med sit barn.

Der er fortsat tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres små børn til børnenes fritidsinteresser, når de ikke selv kan tage af sted. Der er også stadigvæk tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres børn til læge og tandlæge.

Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold

I helt særlige tilfælde kan Tolkemyndigheden bevilge tolkning, hvis der pludseligt sker noget, der ikke kun kan dækkes af timebanken. Bevillingen gives for en kortere periode, hvis der er tale om særlige forhold, og der ikke kan ydes tolkning efter andre regler. Du skal først have brugt din timebank. Der er 0,2 mio. kr. i puljen hvert år. Puljen gælder, til pengene er brugt.

Sociale tolkninger på faglige rusture og deltagelse i sociale aktiviteter

Tolk til sociale aktiviteter på rusture i forbindelse med studiestart. Der kan bevilges op til 5 timer dagligt. Herudover kan bevilges tolk i op til 5 timer 3 gange om året til fx fester osv. på videregående uddannelser. (Man fortsætter på en videregående uddannelse, når man fx er blevet student).