Kompetencekrav - tegnsprogstolk

Her kan du læse om kompetencekravene til tegnsprogstolke.

Kompetencekrav - skrivetolk

Her kan du læse om kompetencekravene til skrivetolke.

Kompetencekrav - døv tegnsprogstolk

Her kan du læse kompetencekravene til døve tegnsprogstolke.

Leverandør-oplysninger

Her kan du finde oplysninger om de leverandører, vi anvender i indeværende udbudsperiode.

Udlandstolkning

Læs her principperne for udlandstolkning.

Udbud

Læs her om udbuddet af tolkebistand, der blev gennemført i 2021.

Fritvalgs-leverandører

Læs her, hvordan du ansøger om at blive fritvalgsleverandør.

Nærtstående

Læs her om tolkning for nærtstående.

Geografisk tillæg til ikke-brofaste øer

Læs her reglerne for geografisk tillæg.

Vejledninger og informationer

Her kan du finde vejledninger til Tolkeportalen samt generelle informationer til tolkeleverandører.