Timebank

Læs her om timebanken.

Timebanken er på 7 timer for døve og hørehæmmede og 20 timer for døvblinde. Timerne gives 1 gang årligt den 1. januar.
Ønsker du tolk til aktiviteter som ikke er tidsubegrænset eller en puljeaktivitet, kan du bruge din timebank. Timebankstolkning kan fx være foredrag, museumsbesøg, køb i butik, mv.

Er I flere som bestiller tolk, til samme aktivitet og kan bruge samme tolk, så bliver det gruppetolkning. Når I deler tolkning, så deler i også timer.
Eksempel: Du og en ven vil se en udstilling. I skal bruge tolk i 4 timer og i bruger hver 2 timer fra jeres timebank.

Timebanken er personlig. Du kan ikke give din timebank til andre. Du kan ikke få tilført ekstra timer til timebanken.