Om Tolkemyndigheden

Læs her om Tolkemyndigheden (DNTM).

Lovgivning

Find her den lovgivning, Tolkemyndigheden arbejder efter.

Sektoransvar

Læs her om sektoransvar.

Tolkerådet

Læs her om Tolkerådet.

Zoneinddeling

Læs her om zoneinddeling.

Rapporter

Find her rapporten om tolkning for døvblinde fra 2020.