Fritvalgsleverandører

Læs her, hvordan du ansøger om at blive fritvalgsleverandør.

Hvis du ønsker at ansøge om at blive fritvalgsleverandør for Tolkemyndigheden og STUK, kan du generelt læse mere herom i Udbudsbetingelsernes afsnit 5.

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan indsendes tilbud på fjerntolkning, denne ydelse er taget ud af udbuddet.

Tolkeleverandøren skal ved ansøgning om godkendelse indsende tilbud senest den 31. september forud for det år, hvor tolkeleverandøren ønsker at blive fritvalgsleverandør. Fritvalgsleverandøraftalen træder herefter i kraft 1. januar. 

De indkomne tilbud vil ikke blive evalueret løbende, men først efter den 31. september 2022.
 

Til brug for din ansøgning skal du udfylde følgende skabeloner:

Ansøgningsbrev (Word-format)

Bilag 8 – Løsningsbeskrivelse (Word-format)

Bilag 9: Skabelon til CV'er for tolke (Word-format)

Bilag 10: Blanket til konsortiedannelse (Word-format) (Kun hvis kontrakten er indgået med konsortium) 

Bilag 11: Erklæring om brug af underleverandør (Word-format) (Kun hvis leverandøren anvender underleverandører) 

Bilag 12: Tro- og loveerklæring (Word-format)

Derudover har du mulighed for at orientere dig i den nuværende rammeaftale, og de tilhørende bilag, som også vil være en del af aftalen mellem Social- og Boligstyrelsen/Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Fritvalgsleverandøren. Det drejer sig om følgende:

Fritvalgsleverandør - rammeaftale

Udbudsbetingelser

Opgavebeskrivelse

Bilag 1: Oversigt over krav til uddannelse

Bilag 2: Definition af tolkeformer

Bilag 3: Andre myndigheder

Bilag 4: Pris, fakturering og dokumentation for tolkning

Bilag 5: Beskrivelse af anvendelse af CPD

Bilag 6: Procedure for tildeling af tolkeopgaver

Bilag 7: Oplysningsskema om ordregivers behandling af personoplysninger

Bilag 8: Løsningsbeskrivelse (Word-format)

Bilag 9: Skabelon til CVer for tolke (Word-format)

Bilag 10: Blanket til konsortiedannelse (Word-format) (Kun hvis kontrakten er indgået med konsortium) 

Bilag 11: Erklæring om brug af underleverandør (Word-format) (Kun hvis leverandøren anvender underleverandører)

Bilag 12: Tro- og loveerklæring (Word-format) 

Ansøgningen inkl. bilag sendes til dntm@dntm.dk