Tidsubegrænset tolkning

Læs her om tidsubegrænset tolkning.

Loven siger, at der gives tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, som er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Socialministeriet har lavet en bekendtgørelse med de aktiviteter, man kan få tidsubegrænset tolkning til. Tidsubegrænset tolkning er fx lægebesøg, samtaler med fagforening, bank eller advokat, kirkelige handlinger, møder i handicaporganisationer osv. 

Læs bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning her