Tolkerådet

Læs her om Tolkerådet.

Tolkerådets opgave er at bistå tolkemyndigheden i faglige spørgsmål, herunder særligt i forhold til udviklingen af tolkeområdet. Tolkerådets medlemmer medlemmer udpeges af Tolkemyndigheden efter Tolkelovens §15, og er sammensat således (stedfortræder i parentes):

Formand: leder af Tolkemyndigheden
Næstformand: Lars Ahlburg, formand for DDL

Fra Høreforeningen: Majbritt Garbul Tobberup, formand (Leon Carlsen, næstformand)

Fra Danske Døves Landsforbund: Lars Ahlburg, formand (Claus Staunstrup Nilsson, sekretariatschef)

Fra Foreningen af Danske Døvblinde (FDDB): Bjarne Hvidsten, bestyrelsesmedlem (Ilse Bellamy, sekretariatschef)

Fra Beskæftigelsesministeriet: Line Marie Bakken Jensen, fuldmægtig STAR (Vakant)

Fra Finansministeriet: Kristoffer Kjeldsen, fuldmægtig (Emilie Christensen)

Fra Justitsministeriet: Sanne Würtz Gräs, Juridisk konsulent PAC (Mikael Søgaard, sektionsleder PAC)

Fra Kirkeministeriet: Emma Tjørnelund Thomsen, fuldmægtig (Katrine G. Søndergaard, fuldmægtig)

Fra Kulturministeriet: Annette Kornerup, fuldmægtig (vakant)

Fra  Børne- og Undervisningsministeriet: Stina Kjær Madsen, specialkonsulent (Mads Daleng Nielsen, jurist)

Fra Sundhedsministeriet: Nikoline Marie Werner Isaksen, fuldmægtig (Sabina Godsvig Laursen, fuldmægtig)

Fra Social- og Ældreministeriet: Carsten Skærbæk, Specialkonsulent (Vakant)

Tolkerådets opgave er at bistå Tolkemyndigheden i faglige spørgsmål, herunder særlig i forhold til udviklingen af tolkeområdet.

Tolkemyndighedens årlige redegørelser til ministeriet kan du hente her: