Bijob

Læs her, hvordan du søger om tolk til dit bijob.

Du kan søge om tolk til dit bijob. Et bijob er, hvis du har et fuldtidsjob på mindst 37 timer/uge, og så får et job mere.

DNTM skal vide, hvad dit fuldtidsjob er. Du skal derfor sende en kopi af din seneste lønseddel samt din ansættelseskontrakt til DNTM. Du skal også dokumentere dit bijob. Du skal sende en kopi af din ansættelseskontrakt, hvor løn og arbejdstimer fremgår samt en kopi af lønseddel fra dit bijob.

Hvis du har eget firma, skal DNTM have besked om dit CVR-nr. Du kan kun få tolk til dit bijob til bestemte tolkeopgaver hvor du har brug for tolk.

Tolkemyndigheden bevilliger kun tolk, når du skal snakke med nogen i dit bijobbet. Du skal oplyse, hvad du søger om tolk til. 
Det kan være, du har behov for tolk til at holde et møde med en kunde, eller hvis du skal modtage nye instruktioner i forhold til dit bijob m.m.

Hvis dit fuldtidsarbejde stopper, skal du give DNTM besked, fordi du så ikke længere kan få bevilliget tolk til dit bijob. Hvis du får dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp eller ungeydelse fra dit jobcenter, skal du oplyse DNTM om det, fordi du så ikke længere kan få bevilliget tolk til dit bijob.

DNTM vil bede dig sende dokumentation for dit fuldtidsjob samt eventuelt bijob mindst én gang om året.