Nærtstående

Læs her om tolkning for nærtstående.

Generelt må der ikke tolkes for nærtstående. I denne oversigt udfoldes, hvem der er nærtstående i forhold til en tolkeleverandør, både i forhold til tolkefirmaer, konsortier, ansatte og underleverandører.