Hvis du vil klage

Læs her, hvad du skal gøre, hvis du vil klage over tolkning eller en afgørelse fra DNTM.

Klage over tolkning (tolkefirma)

Vil du klage over tolken, kan du indgive din klage til DNTM. I din klage skal du oplyse, hvad du er utilfreds med. Herefter behandler DNTM din klage og vi spørger tolkefirmaet, hvad der er sket.

Du kan indgive din klage ved at sende en mail, ringe via fjerntolk, skrive et brev, booke et møde hos os eller sende et videoklip til os.

Klage over afgørelse fra DNTM

Du kan klage over DNTMs afgørelser om tolk. Det betyder, at du kan klage, hvis vi afgør, du skal bruge timer fra timebanken i stedet for at få tidsubegrænset tolkning. Du kan også klage, hvis du får afslag på bevilling til tolk.

Du skal sende din klage til DNTM. DNTM genbehandler din ansøgning. Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi din klage til Ankestyrelsen. Du skal sende din klage til os på mail eller i et brev.